Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева обавештава породице са најмање једним дететом и које имају пребивалиште на територији града Панчева, да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова објавио оглас за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о праву на суфинансирање трошкова за биомедицински потпомогнуто оплођење за друго, треће и свако наредно дете.

Увид у предметни оглас може се остварити кликом на ЈАВНИ ОГЛАС, а све додатне информације могу се добити путем телефона 021/452-371 и 021/452-339, као и на званичној интернет презентацији Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs