Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева обавештава незапослене мајке са пребивалиштем на територији града Панчева, да је Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова објавио оглас за доделу средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине у 2019. години за децу и породицу за реализацију Покрајинске скупштинске одлуке о материнском додатку за незапослене мајке за треће или четврто дете.

Увид у предметни оглас може се остварити кликом на ЈАВНИ ОГЛАС, а све додатне информације могу се добити u Градској управи града Панчева, у канцеларији број 21 или путем телефона 013/308-802