На основу закључка Градског већа града Панчева о расписивању јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022 број: II–05-06-16/2022-31 од 04.08.2022. годину и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, град Панчево расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину

У оквиру реализације Програма енергетске санације стамбених зграда, кућа и станова, о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2022. годину расписује се јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији града Панчева.

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем јавног позива и налазе се на коначној листи која је део конкурсне документације.

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији града Панчева.

Предмет Јавног позива јесте избор домаћинстава која ће остварити право на суфинансирање следећих мера:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће.

2) набавка и  инсталација котлова на природни гас и/или биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка), грејачa простора, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим, за породичне куће и станове.

3) замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће и станове.

4) набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће.

5) набавка и уградња соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде за грејање санитарне потрошне топле воде и пратеће инсталације грејног система за породичне куће.

Достављање пријава: рок за подношење пријаве је 09.09.2022.год .

Контакт: 013 308 826 или 013 308 830 локал 826

Документацију доставити поштом или у Услужном центру града Панчева у затвореној коверти са назнаком:

Пријава за

ЈАВНИ КОНКУРС

за учешће грађана у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Панчева за 2022. годину

Град Панчево

Градска управа

Комисија за реализацију мера енергетске санације

Трг Краља Петра I 2-4

26 000 Панчево

Н Е   О Т В А Р А Т И !

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА: