Gradsko pravobranilaštvo grada Pančeva oglašava JAVNI KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA U GRADSKOM PRAVOBRANILAŠTVU GRADA PANČEVA.

Oglašavanjem javnog konkursa popunjava se radno mesto prijemom lica na neodređeno vreme.

Radno mesto koje se populjava: Pravobranilački pomoćnik, u zvanju savetnika, 1 izvršilac.

U prilogu je dokument sa detaljima konkursa: