Градско правобранилаштво града Панчева оглашава ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ПАНЧЕВА.

Оглашавањем јавног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

Радно место које се попуљава: Правобранилачки помоћник, у звању саветника, 1 извршилац.

У прилогу је документ са детаљима конкурса: