Gradsko veće grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje položaja zamenika načelnika Gradske uprave grada Pančeva.

Detaljnije informacije pročitajte u priloženom dokumentu:

Opis poslova:

Zamenjuje načelnika Gradske uprave u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost, u skladu sa zakonom, Statutom grada, odlukama Skupštine grada, Gradskog veća i Gradonačelnika, obavlja i druge poslove iz nadležnosti Gradske uprave po ovlašćenju načelnika uprave.

Uslovi:

  • da je punoletan državljanin Republike Srbije
  • stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;
  • položen državni stručni ispit;
  • najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
  • da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;
  • da učesniku konkursa nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave, zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.