Gradska uprava grada Pančeva oglašava Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

– radno mesto za normativno-pravne poslove iz oblasti saobraćaja, u zvanju savetnika – jedan izvršilac.

Javni konkurs

Obrazac 1-1 NOVI obrazac