Градска управа града Панчева оглашава јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

ИТ администратор за мрежу, софтвер и хардвер, у звању саветника – један извршилац.

Javni konkurs

Obrazac 1- NOVI obrazac