Министарство заштите животне средине објавило је Jавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Предмет конкурса је додела подстицајних средстава за поновну употребу и искоришћавање отпада као секундарне сировине или за добијање енергије и за производњу кеса – трегерица за вишекратну употребу за 2020. годину.

На јавни конкурс могу се пријавити:

– оператери постројења за  поновно искоришћење, односно третман отпада који имају дозволу у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон),

– произвођачи пластичних кеса – трегерица за вишекратну употребу дебљине преко 20 микрона.

На јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за производњу кеса –трегерица за вишекратну употребу могу се пријавити само произвођачи пластичних кеса дебљине преко 20 микрона.

Пријаве на конкурс примају се до 31.01.2021. године.

Пријаве се подносе у писаној и електронској форми.

Више детаља о конкурсу и садржај потребне документације може се погледати на линку:https://www.ekologija.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-podsticajnih-sredstava-7/