Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam rapisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini. Rok za podnošenje prijava je 14.03.2023. godine. Više informacija o pravu učešća na javnom konkursu, uslovima učešća, dokumentaciji koja se podnosi i dr. možete naći na:

https://spriv.vojvodina.gov.rs/rs/27-%d1%84%d0%b5%d0%b1%d1%80%d1%83%d0%b0%d1%80-2023-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d0%b1%d0%b5%d1%81/