Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova je doneo odluku o raspisivanju

Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podsticanje sopstvenog biznisa

Cilj konkursa je  promocija biznis planova/poslovnih ideja, radi unapređenja sopstvenog biznisa, kao i pružanje podršne najboljim poslovnim idejama za koje se proceni da imaju kapacitet sa kojim bi olakšali poslovanje.

Ko može da konkuriše: registrovana udruženja građana i i udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine

Tema: Ljudska prava, Razvoj preduzetništva

Iznos granta: 300.000 dinara.

Rok za predaju dokumentacije: 04.06.2020.

Podnosilac može konkurisati samo sa jednim projektom, u visini traženih sredstava do 300.000,00 dinara

Više o tome može se pogledati na linku: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi/