Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписао је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2022. години.

 Рок за подношење пријава на конкурс тече од 31.3.2022. године и траје закључно са 13.5.2022. године.

Више о условима за доделу бесповратних средстава, висини средстава и начину пријављивања на конкурс, на сајту Покрајинског секретаријата

Више о условима за доделу бесповратних средстава, висини средстава и начину пријављивања на конкурс, на сајту Покрајинског секретаријата на линку: 

http://region.vojvodina.gov.rs/javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-2-2/