Кабинет министра за иновације и технолошки развој расписао је

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру програма за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва

Право на коришћење бесповратних средстава има организација која конкурише самостално и организација која конкурише заједно са јединицом локалне самоуправе, а која: 1)   испуњава услове прописане овим програмом и 2)   поседује искуство у предметној области, као и неопходне техничке и кадровске капацитете којима може да обезбеди успешну реализацију мере за коју конкурише.

Средства за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва користе се за следеће намене:

1)      Израду и спровођење кампање за промоцију и популаризацију иновација и иновационог предузетништва у средствима јавног информисања на локалном и националном нивоу

2)      Организацију манифестација са циљем промоције и популаризације иновација и иновационог предузетништва у Републици Србији

3)      Израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ промоција иновација у функцији подизања ефикасности и унапређења процеса рада у предузећима и другим субјектима у Републици Србији;

4)      Израду и спровођење истраживања о стању, проблемима и перспективама иновационог екосистема у Републици Србији

5)     Израду мултимедијалних и штампаних публикација којима се промовишу иновације и иновационо предузетништво

6)      Осмишљавање и спровођење пројеката чији је циљ дигитализација уживања културног, уметничког и духовног наслеђа Србије и српског народа

Опредељена средства се додељују у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности.

Више детаља о конкурсу и садржај потребне документације може се погледати на линку: https://inovacije.gov.rs/programi/program-za-promociju-i-popularizaciju-inovacija-i-inovacionog-preduzetnistva/