Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима –
привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину

 

Град Панчево додељује бесповратна средства у укупном износу од 3.090.000,00 динара која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2018. годину, предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме. Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава од значаја за унапређење пословне делатности. Детаљније информације о условима за учешће на Јавном конкурсу, висини средстава која се додељују и документацији која се подноси, садржане су у Јавном конкурсу. Информације у вези са Јавним конкурсом можете добити у Секретаријату за привреду и економски развој, телефон: 013/353-361, особа за контакт Тања Темишварац, е-пошта:  tanja.temisvarac@pancevo.rs.

Документа:

  1. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. године
  2. Образац пријаве на конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме у 2018. години
  3. Критеријуми за вредновање пријава за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме за 2018. годину
  4. Изјаве од бр. 1 – бр. 7
  5. Текст уговора о додели бесповратних средстава
  6. Извештај бр. 1
  7. Извештај бр. 2