Pokrajinski sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom u iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara), obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu
Cilj dodele bespovratnih sredstava jeste podrška privrednih subjekata koji svoju delatnost obavljaju u okviru kreativne ekonomije, kao bitnog segmenta razvoja ukupne privrede i preduzetništva u AP Vojvodini.
Sredstva se odobravaju po principu refundacije i subvencije, a namenjena su za troškove nabavke mašina ili opreme ili softvera.
A) Mašine ili oprema – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke;
B) Softver – sredstva se odobravaju u visini od najmanje 50.000,00 dinara do najviše 500.000,00 dinara, odnosno do 50% od fakturne (kupovne) vrednosti, bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke, usluga instalacije i obuke za korišćenja.

Rok za prijavljivanje je 04.09.2017.godine

Više o konkursu:

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/846-13-avgust-2017-javni-konkurs-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-mikro-i-malim-privrednim-drustvima-i-preduzetnicima-koji-svoju-delatnost-obavljaju-u-okviru-kreativne-ekonomije-za-subvencionisanje-troskova-nabavke-masina-opreme-ili-softvera-u-2017-godini