Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA

ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje besppvratna sredstava u cilju jačanja konkurentnosti privrednih subjekata i povećanja ukupnog privredopg rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini putem olakšavanja započinjanja novih proizvodnih ciklusa i stimulisanja stvaranja nove dodatne materijalne vrednosti namenjene tržištu. Javni kpnkurs za dodelu sredstava predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 12. aprila 2019. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa.
Pravo ušešća na Javnom konkursu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanim ogrankom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) najkasnije do 31. decembra 2018. godine(imaju aktivan status) i tp:
1. pravna lica, registrovana u APR-u kao privredna društva, koja su prema finansijskim izveštajima za2018. godinu, razvrstana na mikro ili mala pravna lica i
2. preduzetnici (bez paušalnih poreskih pbveznika).

Učesnik naJavnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za refundaciju izdataka za nabavku maksimalno 3 (tri) različita repromaterijala i to pd najviše 2 (dva) različita dobavljača/prodavacak koje je dužan da jasno navede i specificira u obrascu prijave.

Više o uslovima može se pogledati na linku: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1393-konkurs-repromaterijal-2020

Rok za podnošenje prijava je 9. mart 2020. godine.