Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018. години

/Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018. години

Покрајински секретар за привреду и туризам расписује Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима који делатност обављају у оквиру креативне економије за набавку машина, опреме или софтвера у 2018.години.

Циљ доделе бесповратних средстава јесте подршка привредним субјекатима који делатност обављају у оквиру креативне економије као битног сегмента развоја укупнe привреде и предузетништва у АП Војводини.

Средства се одобравају за рефундацију трошкова набавке машина или опреме или софтвера, по принципу:
• рефундације претходно учињених издатака (издаци настали пре расписивања Јавног конкурса);
• рефундације накнадно учињених издатака (издаци настали после расписивања Јавног конкурса).

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара.
А) за набавку машина или опреме: од најмање 50.000,00 динара до највише 600.000,00 динара, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а и зависних трошкова набавке;

Б) за набавку софтвера: од најмање 50.000,00 динара до највише 500.000,00 динара, односно до 90% од фактурне (куповне) вредности, без ПДВ-а и зависних трошкова набавке, услуга инсталације и обуке за коришћење.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

Право учешћа на Јавном конкурсу имају имају микро и мала привредна друштва и предузетници који делатност обављају у оквиру креативне економије са седиштем на територији АП Војводине уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до 04. септембра 2017. године.

Више о конкурсу можете видети ОВДЕ

Рок за подношење пријава је 24. априла 2018. године.

Додатне информације могу се добити на телефоне 021/487-4248 и 487-4861.

2018-07-13T14:05:15+00:00 27/03/2018|
Величина слова
Контраст