Javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam a u vezi sa dodelom bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina, opreme ili nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara namenjen mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškovaza nabavku mašina/opremeili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:

(a) osnovna sredstva koja sukupljena, isporučena i isplaćena(kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020.godine do 1.3.2021.godine, ili

(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena(kumulativno) u celostiu roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Osnovna sredstva treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.
Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnu upotrebu.
Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Rok za podnošenje prijava je16.3.2021. godine.

Više o javnom konkursu može se pogledati na sajtu Sekretarijata: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/images/konkursi/Tekst%20konkursa%20nabavka%20MASINA%20OPREME%20NEMATERIJALNE%20IMOVINE%202021.pdf