На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, члана 3. Уредбе о интерном конкурсу и Решења о попуњавању радних места интерним конкурском у Градском правобранилаштву града Панчева број: ЈП 3/20 од 10.01.2020. године, Градско правобранилаштво града Панчева објављује интерни конкурс за попуњавање радног места у Градском правобранилаштву града Панчева.

Расписивањем интерног конкурса попуњава се радно место пријемом лица на неодређено време.

Радно место које се попуљава: Правобранилачки помоћник, у звању саветника, 1 извршилац.

У прилогу је документ са детаљима конкурса: