Gradska uprava grada Pančeva oglašava Interni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Pančeva.

Radno mesto koje se popunjava:

-Radno mesto  za stručne poslove iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, u zvanju savetnika – jedan izvršilac.

Interni konkurs za radno mesto iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja

Obrazac 1-1 NOVI obrazac