Градска управа града Панчева оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

– радно место за нормативно правне послове из области саобраћаја, у звању саветника – један извршилац

Интерни конкурс

Образац 1-1