Градска управа града Панчева оглашава Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Градској управи града Панчева.

Радно место које се попуњава:

ИТ администратор, у звању сарадника- један извршилац.

 Interni konkurs

Obrazac 1- NOVI obrazac