Градско веће града Панчева, на седници одржаној 21.05.2019. године, разматрало је Предлог одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора, путем јавног надметања, на период од 5 година.

Пословни простор наведен у Огласу може се погледати сваког радног дана у периоду трајања рока за подношење пријава од 24.05.2019. године до 06.06.2019. године, од 10 – 15 часова.

Све информације се могу добити на тел. бр. 013/308-833 или прочитати у следећем документу: Одлука о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора.

Рок за подношење пријава је закључно са 06.06.2019. године до 15 часова.

Јавно надметање ће се одржати 07.06.2019. године у 11 часова, у канцеларији 715, у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I од 2-4, Панчево.