Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, dana 06.03.2020. godine raspisuje

JAVNI OPGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI BROJ:144-401-1402/2020-03

Cilj Javnog oglasa je smanjenje nezaposlenosti,subvencionisanjem samozapošljavanja nezaposlenih lica, odnosno subvencionisanjem osnivanja radnje ili drugog oblika preduzetništva od strane nezaposlenog ili udruživanjem više nezaposlenih, kao i za osnivanje privrednog društva ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u iznosu od 362.000,00 dinara, odnosno 208.000,00 dinara, u skladu sa Pravilnikom. Subvencija se isplaćuje u najmanje dve rate, u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Pravo učešća ostvaruje nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ i da je završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije. Podnosilac zahteva sa biznis planom može da podnese samo jedan zahtev. Ukoliko se više nezaposlenih lica udružuje, u skladu sa zakonom, svako pojedinačno podnosi zahtev.

Rok za podnošenje zahteva je 27.03.2020. godine.
Više o uslovima može se pogledati na linku http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1426-6-mart-2020-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-samozaposljavanje-u-ap-vojvodini-u-2020-godini