Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 06.03.2020. године расписује

ЈАВНИ ОПГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ БРОЈ:144-401-1402/2020-03

Циљ Јавног огласа је смањење незапослености,субвенционисањем самозапошљавања незапослених лица, односно субвенционисањем оснивања радње или другог облика предузетништва од стране незапосленог или удруживањем више незапослених, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Субвенција за самoзапошљавање додељује се незапосленом лицу пријављеном на евиденцију Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине, у износу од 362.000,00 динара, односно 208.000,00 динара, у складу са Правилником. Субвенција се исплаћује у најмање две рате, у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине.

Право учешћа остварује незапослено лице које се на дан подношења захтева налази на евиденцији Филијале НСЗ и да је завршило обуку из предузетништва по плану и програму обука у Едукативном центру за обуке у професионалним и радним вештинама Нови Сад, Националне службе за запошљавање или друге одговарајуће организације. Подносилац захтева са бизнис планом може да поднесе само један захтев. Уколико се више незапослених лица удружује, у складу са законом, свако појединачно подноси захтев.

Рок за подношење захтева је 27.03.2020. године.
Више о условима може се погледати на линку http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/lat/konkursi1/javni-pozivi1/88-javni-pozivi-latinica/1426-6-mart-2020-javni-oglas-za-dodelu-subvencija-za-samozaposljavanje-u-ap-vojvodini-u-2020-godini