Grad Pančevo raspisuje:

Javni poziv  za dodelu subvencije početnicima u biznisu – samozapošljavanje u 2019. godini

Subvencija za samozapošljavanje predstavlja de minimis državnu pomoć.

Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u cilju započinjanja sopstvenog posla od strane nezaposlenog lica, odnosno u cilju pružanja podrške novoosnovanom privrednom subjektu, u jednokratnom iznosu do 500.000,00dinara.

U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može podneti samo jedan zahtev sa biznis planom.

Uslovi za podnošenje zahteva:

Pravo na podnošenje zahteva sa biznis planom ima lice sa prebivalištem na teritoriji grada Pančeva koje:

  • je prijavljeno na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva i uspešno završilo obuku o otpočinjanju biznisa u realizaciji Nacionalne službe; ili
  • je u kanlendarskoj 2019. godini započelo sopstveni posao (izvršilo registraciju u APR), sa sedištem na teritoriji grada Pančeva.

Dokumenta:

Javni poziv je otvoren od 01.04.2019. godine i trajaće do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2019. godine.