Град Панчево|grad@pancevo.rs

Резултати за незапослена лица за самозапошљавање у 2014

/Резултати за незапослена лица за самозапошљавање у 2014

Резултати јавног позива незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години (захтеви пристигли у периоду од 27.08. – 26.09.2014. године)

Градоначелник града Панчева је дана 21.10.2014. године прихватио Закључак I Савета за запошљавање града Панчева број II -06-06-4/2014-9 од 30.09.2014. године у вези са реализацијом Јавног позива незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2014. години (захтеви пристигли у периоду од 27.08. – 26.09.2014. године), који је саставни део овог закључка.

З А К Љ У Ч А К  I

Савет за запошљавање града Панчева даје позитивно мишљење за захтеве под редним бројем 10. и 11. из Листе пристиглих захтева на Јавни позив незапосленим лицима за доделу субвенције за самозапошавање у 2014. години у периоду од 27.08. – 26.09.2014. године са мишљењем Савета за запошљавање града Панчева, наведене у Табели 1 , која је саставни део овог закључка.

ПРЕДСЕДНИК
САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Сузана Јовановић
Претходна страна

2016-09-08T08:55:44+00:00 21/11/2014|
Величина слова
Контраст