На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту („Службени лист РС“ бр. 62/06, 65/08-др закон, 41/09 и 112/15) и на основу Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које се налази на територији града Панчева (Службени лист града Панчева бр. 20/16) Градско веће града Панчева расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОТКУП ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Јавни позив за откуп