Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив за доделу пакета подршке у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start-up – РАС

/Јавни позив за доделу пакета подршке у оквиру Пројекта подршке почетницима за започињање посла – Start-up – РАС

Пројекат подршке почетницима за започињање посла – Start up реализује Развојна агенција Србије у сарадњи са акредитованим регионалним развојним агенцијама.

Општи циљ Пројекта је развој и промоција предузетничког духа и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног предузетништва, као и унапређење ефикасности и институционалне подршке пословању и развоју микро, малих и средњих привредних друштава (у даљем тексту: ММСП) и предузетника.

Пакет подршке обухвата: реализацију обука, бесповратна средства и менторско праћење ММСП и предузетника. Пројекат ће пружањем нефинансијске и финансијске помоћи подржати осетљиве циљне групе, кроз едукацију о покретању и вођењу посла, обуке за започињање бизниса и израду бизнис плана, бесповратну помоћ за финансирање најбољих пословних идеја и менторинг за привредне субјекте у раној фази развоја.

Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица која немају запослење, али имају квалитетну пословну идеју за самозапошљавање.

Циљну групу чине четири категорије:

  • “жене”;
  • “млади” у старосној доби од 18-30 година (у тренутку објављивања Јавног позива);
  • „тешко запошљиве категорије“ (старији од 45 година (у тренутку објављивања Јавног позива) – посебно вишкови који су остали без посла током приватизације или у предузећима у процесу реструктурирања или након рационализације у јавном сектору, особе са инвалидитетом и особе без стручних квалификација);
  • лица из девастираних подручја (у складу са тренутно важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину

Укупна расположива средства зa реализацију Пројекта износе 100.000.000,00 динара.

Средства се додељују у износу од 300.000,00 до 1.000.000,00 динара, без ПДВ-а,  што представља до 50% укупне вредности оправданих трошкова пројекта, уз обавезу корисника да обезбеди сопствено учешће од минимум 50% од укупне вредности оправданих трошкова пројекта.

Корисници који за реализацију своје пословне идеје добију бесповратна средства у распону од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара имају обавезу да поред самозапошљавања запосле најмање једно лице у року од шест месеци од датума потписивања уговора са Агенцијом.

Корисник бесповратних средстава је у обавези да послује минимум две године и у том периоду није му дозвољено отуђење основних средстава и смањење броја запослених у оквиру Пројекта.

Пријаве за I фазу Пројекта, са потребном документацијом, доставити до 20.05.2016. године поштом или лично на адресу најближе АРРА:

Пријаве за I фазу Пројекта, са потребном документацијом, доставити до 20.05.2016. године поштом или лично на адресу најближе регионалне развојне агенције.

Више о Јавном позиву можете погледати ОВДЕ

2016-09-08T09:25:24+00:00 22/04/2016|
Величина слова
Контраст