Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни позив послодавцима Стручна пракса за 2016. годину.

/Јавни позив послодавцима Стручна пракса за 2016. годину.

Град Панчево и Национална служба за запошљавање расписују ЈАВНИ ПОЗИВ послодавцима за учешће у реализацији мере активне политике запошљавања Стручна пракса за 2016. годину. Мера активне политике запошљавања Стручна пракса за 2016. годину, намењена је младима до 30 година и подразумева стицање практичних знања и вештина ради оспособљавање лица за самосталан рад у струци, без заснивања радног односа. Мера траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим, односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци. Tоком трајања стручне праксе, град Панчево обезбеђује средства на име новчани помоћи у укупном износу од 5.000.000,00 динара и сноси трошкове полагања стручног испита у висини једномесечне новчане помоћи, за она лица која имају законску обавезу полагања стручног испита.

Јавни позив можете погледати Јавни позив стручне праксе 2016.

Пријавни формулар Пријавни формулар Стручне праксе 2016.

Преузмите пријавни формулар стручне праксе 2016. Пријавни формулар стручне праксе 2016.

2016-09-08T09:10:26+00:00 04/03/2016|
Величина слова
Контраст