Градско веће Града Панчева расписује Други јавни позив јавним складиштима за пољопривредне производе