Тим за израду документа, који је именовао Градоначелник Града Панчева, припремио је Здравствени профил града Панчева за 2015. годину и 2. новембра 2016. године упућује га јавности за давање сугестија и коментара, који се до 16. новембра 2016. године могу доставити поштом на адресу:

Секретаријат за јавне службе и социјална питања Градске управе града Панчева – за Здравствени профил Града, Трг Краља Петра I 2-4, 26 000 Панчево, или на мејл адресу: zdravstveniprofil@pancevo.rs.

Позивамо све грађане који желе да дају допринос овом документу да се укључе у процес јавне расправе, тако што ће коментарисати документ, који сем на интернет презентацији Грaда Панчева, могу наћи и у штампаној верзији у свим Домовима здравља на територији Панчева.

Очекујемо сугестије и допринос документу од стране запослених у здравству, као и градских савета за здравље, спорт, родну равноправност, младе, који су и до сада дали допринос у изради документа.

Документ можете преузети ОВДЕ.

 

Здравствени профил приказује стање у области здравља, али и животне средине у 2015. години на територији Града и настао је координацијом субјеката здравствене заштите на нивоу града Панчева, у комуникацији са корисницима здравствених услуга, грађанима, запосленим у здравству и осталим актерима здравствене заштите на територији Панчева, у циљу континуираног праћења и анализе стања здравља људи и околине, унапређења квалитета извршавања здравствених услуга у Панчеву и решавања здравствених потреба и проблема грађана.

Објављује се ради постизања квалитетнијег коришћења ресурса уз стручно мишљење и учешће грађана, као и подизање задовољства корисника здравствених услуга. Идеја овог профила, као пилот документа, јесте и да покрене расправу о садржају, анализама и праћењу података у здравственим профилима града, који се објављују у наредним годинама.