Uvid u Urbanistički projekat može se izvršiti u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, Trg Kralja Petra I, br.2-4 u Pančevu, u holu VI sprata, u Sekretarijatu za urbanizam, građevinske, stambeno-komunalne poslove i saobraćaj. Informacije i sva obaveštenja o javnoj prezentaciji možete dobiti na telefon 013/353-304, kancelarija 609 i 610, u vremenu od 10-13 časova u periodu trajanja javne prezentacije od 7 dana, počev od 07.12.2018.

Oglas UP
– Idejno rešenje
Glavna sveska
Projekat arhitekture
-Urbanistički projekat
UP Tekst
* Dispozicija u odnosu na grad
* Obuhvat plana
* Plan namene
* Plan saobraćaja i regulacije
* Plan infrastrukture
* Osnova krovnih ravni