Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 07.12.2018.

Оглас УП
– Идејно решење
Главна свеска
Пројекат архитектуре
-Урбанистички пројекат
УП Текст
* Диспозиција у односу на град
* Обухват плана
* План намене
* План саобраћаја и регулације
* План инфраструктуре
* Основа кровних равни