Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 2. do 16. marta 2020. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas ranog javnog uvida
Elaborat za rani javni uvid Prostornog Plana Republike Srbije

Grafička dokumentacija:
Karta1 – Korišćenje prostora
Karta2 – Generalni prikaz zona zaštite i pravca prostornog razvoja
Karta3 – Prioriteti nacionalnog investicionog programa