Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 2. до 16. марта 2020. године на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединица локалних самоуправа у Републици Србији.

Текстуална документација:
Оглас раног јавног увида
Елаборат за рани јавни увид Просторног Плана Републике Србије

Графичка документација:
Карта1 – Коришћење простора
Карта2 – Генерални приказ зона заштите и правца просторног развоја
Карта3 – Приоритети националног инвестиционог програма