Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 25.01.2019. до 08.02.2019.године.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст плана
Одлука

Графичка документација:
Положај у односу на град
Извод из плана вишег реда
Планирана претежна намена