Излаже се на рани јавни увид План детаљне регулације за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село ( у даљем тексту План).
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 13.09.2019.године. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10 до 13 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Текстуална документација:
Оглас за рани Јавни увид
Одлука о изради плана
Текст ПДР

Графичка документација:
Извод из плана вишег реда
Планирана намена