Izlažu se na rani javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „ Gradski stadion“ u Pančevu ( u daljem tekstu Plan). Rani javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 08.06.2018. do 22.06.2018.godine.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za rani javni uvid
Tekst izmena i dopuna plana

Grafička dokumentacija:
Položaj u odnosu na grad
Izvod iz plana višeg reda
Planirana pretežna namena