Излажу се на рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације „ Градски стадион“ у Панчеву ( у даљем тексту План). Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 08.06.2018. до 22.06.2018.године.

Текстуална документација:
Оглас за рани јавни увид
Текст измена и допуна плана

Графичка документација:
Положај у односу на град
Извод из плана вишег реда
Планирана претежна намена