Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.10.2018. Наведени плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 9 до 15 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304.

Оглас за рани јавни увид
Текст измена и допуна плана
Одлука 1
Одлука 2

Графички прилози
Извод из плана вишег реда
План намене површина
Диспозиција простора у односу на град