Излаже се на рани јавни увид Измене и допуне План детаљне регулације „ GREEN FIELD 1“ еко-индустријске зоне-јужно од „Петрохемије“ у Панчеву
Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 05.08.2016. до 22.08.2016.године.
План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању раног јавног увида, на званичној интернет страници града Панчева.
Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, Панчево. Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Документација:
-Оглас за Рани јавни увид
-Измена ПДР GREEN FIELD 1 – Цевовод
-GREEN FIELD 1 – Цевовод скупштинска одлука
-Неприступање стратешкој

Графички прилози:
-Извод из плана вишег реда
-Планирана намена са инфраструктуром