Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Петра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај. Информације и сва обавештења о јавној презентацији можете добити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7 дана, почев од 19.02.2021.године.

Оглас за поновну Јавну презентацију
Урбанистички пројекат – цртежи
Урбанистички пројекат – текст
Идејно решење – цртежи
Идејно решење – главна свеска
Идејно решење – архитектура
Услови ЈП