Izlažu se na javni uvid Izmene i dopune Plana detaljne regulacije -Podcelina 6c- Nova deponija u naseljenom mestu Pančevo ( u daljem tekstu Plan) i Strateška procena uticaja Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije – Podcelina 6c- Nova deponija- u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu ( u daljem tekstu Strateška). Ponovljeni javni uvid Plana i Strateške, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 17.01.2020.godine.

Tekstualna dokumentacija:
Oglas za Javni uvid
Tekst nacrta PDR-a

Grafička dokumentacija:
01 Dispozicija u odnosu na grad
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Granica plana i obuhvat
04 Granica plana sa detaljnom namenom
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Planirana infrastruktura
07 Plan podele građevinskog zemljišta na javno i ostalo
08 Profili

09 Izveštaj o strateškoj proceni uticaja izmena i dopuna PDR podcelina 6-nova deponija u naseljenom mestu Pančevo na životnu sredinu