Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама спроводи се у периоду од 3. до 10. децембра 2020. године.
Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра I 2-4,  непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу  rasprava@pancevo.rs

Прилози: