Град Панчево|grad@pancevo.rs

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја

/Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја

Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 15.01.2019. године до 13.02.2019. године.

Оглас за јавни увид

Нацрт просторног плана подручја посебне намене парка природе ”Поњавица”
Текстуална документација:
Текст нацрта просторног плана подручја посебне намене парка природе ”Поњавица”

Графички део:
01 Прегледна карта
02 Посебна намена простора
03 Мрежа насеља и инфраструктурни системи
04 Природни ресурси, заштита животне средине и природних и културних добара
05 Карта спровођења

Извештај о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене парка природе ”Поњавица” на животну средину
Текстуална документација:
Текст извештаја о стратешкој процени утицаја просторног плана подручја посебне намене парка природе ”Поњавица” на животну средину

Графички део:
01 Заштита животне средине

2019-01-16T09:54:25+00:0016/01/2019|
Величина слова
Контраст