ЈАВНИ УВИД у Нацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене магистралног гасовода граница Бугарске – граница Мађарске на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 12. АПРИЛА 2019. године до 26. АПРИЛА 2019. године утрајању од 15 дана, сваког радног дана у згради градске управе града Панчева и зградама општинских управа општина: Параћин, Ћуприја, Жабари, Жабаљ, Бечеј, Ада, Сента и Кањижа, као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Рефералне карте Панчево: