Јавни увид Плана одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 22.07. 2016. до 22.08.2016.године.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената, биће организована дана 02.08.2016.године у 12,00 часова, у Малој сали на првом спрату, Градске управе града Панчева.
Јавна седница Комисије за планове биће одржана 30.08.2016. године, са почетком у 13 часова, у сали на деветом спрату зграде градске управе града Панчева.
Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, огласиће се нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Документација:
-Оглас за излагање на јавни увид
-Текст нацрта плана

Графички прилози:
-План поделе грађевинског земљишта
-Планирана претежна намена
-Профили
-Постојећа и планирана инфраструктура
-Регулационо – Нивелациони план
-Извод из плана вишег реда
-Диспозиција простора у односу на град
-Постојећа подела обухвата плана