Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 дана и то почев од 25.01.2019. до 25.02.2019.године.

Текстуална документација:
Оглас за Јавни увид
Текст ПДР

Графички прилози:
Диспозиција простора у односу на град
Извод из плана Целина 1
Постојећа намена и обухват плана
План намене површина
Регулација и саобраћај (исправка)
Планирана инфраструктура
План поделе грађевинског земљишта
План парцелације (допуна)
Профили