Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву ( у даљем тексту План). Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 10.01.2020.године. Наведени плански документ, биће изложен на јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, ул. Трг краља Петра I бр.2-4, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 09:00 до 13:00 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити путем телефона 013/353-304

Оглас за Јавни увид
Текст нацрта ПГР

Графички прилози:
01. Основни план
02. Намена простора
03. План регулације
04. План регулације измена
05. План инфраструктуре
06. План поделе грађевинског земљишта на јавно и остало